BEWISE • OP EIGEN WIJZE WIJZER

VOOR MENSEN DIE VANUIT DE ALLEDAAGSE PRAKTIJK OP EIGEN WIJZE WILLEN LEREN

SUPERVISIE

Voor professionals in mensgerichte beroepen
Vanuit passende acties werken aan resultaten waarbij de persoon en de professional nog krachtiger samen groeien, zodat de professionele identiteit in zijn werkcontext tot volle wasdom komt.

Supervisant Sanderijn Kedde zegt hierover:
Deze bijeenkomsten hebben mij geholpen meer inzicht te krijgen in mezelf en over mij in het beroep. Ze waren altijd erg goed georganiseerd en hebben mij genoeg handvatten gegeven om nu zelfstandig te kunnen reflecteren in verschillende situaties.

Supervisant Kim Oomen zegt hierover:
Ik heb naar mezelf leren kijken op een hele andere manier en heb mijn leerthema's zo kunnen omvormen dat ik mezelf verder kan ontwikkelen als professional. Ook had je elke week een nieuwe manier van reflecteren.
Klik hier voor meer aanbevelingen

Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en hun drijfveren willen
Weten wat je voelt, denkt, doet en wat je zou willen doen, maakt de weg vrij naar ontwikkeling. Door inzicht te krijgen in je eigen motieven, overtuigingen en drijfveren kun je meer regie krijgen over je eigen functioneren en kun je wijzer leren handelen.

Robin de Saire zegt hierover het volgende:
Zonder jouw begeleiding had ik niet gestaan waar ik nu sta en daar ben ik enorm trots op. Jij hebt mij de handvatten gegeven om te floreren in een setting die enorm veel van medewerkers vraagt. Jij hebt er aan bijgedragen dat ik nu weet waar ik voor sta in het werkveld.

Voor meer informatie ga naar:
https://www.lvsc.eu/users/annet-van-nunen

LEERSUPERVISIE

Samen met een deskundige leersupervisor het leertraject tot supervisor in de praktijk vormgeven.
Voor mensen die van plan zijn de opleiding tot supervisor te gaan volgen

In dit traject leer je je eigen wijze van leren en begeleiden kennen. Dit is een voorwaarde om een goede supervisor te worden. Door je meer bewust te worden van je eigen leerervaring vergroot je je kennis van de wijze waarop jij leert en hoe dit bij een ander kan zijn. Supervisie leren kost tijd en vraagt van de supervisant lef om kwetsbaar te zijn en tevens krachtig te leren handelen. Een supervisietraject doorlopen voor je start met de Opleiding tot Supervisor biedt je de kans om je eigen professie en de wijze waarop jij hierin leert nader te onderzoeken.

Voor Supervisoren-In-Opleiding voor een eerste of tweede S.O.S. traject
Als Supervisor-In-Opleiding is het de uitdaging om zelf steeds opnieuw de verandering te durven omarmen. Door gerichte feedback leer je de effecten en de intenties van jouw handelen meer op elkaar af te stemmen. Door je eigen leerervaringen te onderzoeken en hieruit leervoornemens te vormen en deze in de praktijk verder te ontwikkelen, leer je op welke wijze jij supervisanten kunt begeleiden op het leren-leren in de praktijk.

Frank Stolzenbach, Supervisor-in-Opleiding zegt hierover:
Annet zorgt voor veiligheid door steeds open en transparant te zijn en zelf ook kwetsbaar te zijn. Het was voor mij een hele fijne, maar soms ook moeilijke leersupervisie waar ik ontzettend veel van geleerd heb. De feedback die Annet schrijft en geeft is van een uitzonderlijke kwaliteit.

Voor supervisoren die hun eigen werkwijze willen versterken
Je leert je eigen werkwijze compassievol en alert onder de loep nemen en deze in praktijk actief verder ontwikkelen. Je leert je eigen werkwijze te verdiepen en te verbreden.

Caroline Oomen, opleidingssupervisor zegt hierover:
Het werken met diverse werkvormen, zoals rollenspel, coachingskaarten/beelden, diverse theoretische uitgangspunten, tekenen, uitdrukkingen en metaforen heb ik als creatief en helpend ervaren voor het wisselen van perspectief en het geven van betekenis aan mijn leerproces als supervisor.

Wil je meer weten over mijn werk als supervisor of leersupervisor, ga naar:
https://www.lvsc.eu/users/annet-van-nunen

© Annet van Nunen Bewisecoaching 2016 | annet@bewisecoaching.nl | Contactpagina | Referentiepagina

Tagcloud | Life coach | Gezinscoach | Loopbaancoach | Breda | Stiefoudercoach | Supervisie | Leersupervisie